Privacyverklaring

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website  https://www.damoursnaturelife.nl/  en zij die producten bestellen via de webshop van d’Amour’s Nature life. Hierna te noemen: wij of d’Amour’s.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met d’Amour’s Nature Life.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van

 • het overeenkomen van een bestelling met jou
 • het jou goed van dienst kunnen zijn met betrekking tot de levering
 • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van, zoals een goede bedrijfsvoering en het aanbieden van producten.
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten
 • ter verbetering van onze website
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

Door jou ingevuld in een contactscherm:

 • Je naam
 • Je e-mailadres

Door jou ingevuld in het bestelscherm (De onderdelen met * zijn verplicht. De andere onderdelen dus niet en is een keuze om in te vullen):

 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • Bedrijfsnaam
 • Land*
 • Straatnaam huisnummer*
 • Soort woning
 • Postcode*
 • Plaats*
 • Telefoon*
 • E-mailadres*

 

 • Overige gegevens:
  • Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
  • IP-adres internetbrowser en apparaat type.

 

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou:
  • Gekochte producten
  • Kassabonnen
  • Gegevens van bestellingen
  • Verzonden e-mail

 

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.
Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

 1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders, dit gebeurt na het invullen van de gegevens. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met ons: D’Amour’s Nature Life

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

– mail (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)

– banken (als je anders dan contant betaalt)

– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

 

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 29-08-2018

 

Contactgegevens

Naam                          D’Amour’s Nature Life
Telefoon                     +31653803494
Email                           info@damoursnaturelife.nl
KvK-nummer